Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri

"Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında" AR Prezidentinin Fərmanı  
 6 dekabr 2016-cı il

“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”
6 dekabr 2016-cı il

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il 

“Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il

“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il 

“Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il

 “Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi"
 6 dekabr 2016-cı il 

“Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il

“Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il

“Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il

“Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
 6 dekabr 2016-cı il

 

 

Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi

© 2023
 

Zəhmət olmasa daxil etdiyiniz məlumatın düzgünlüyünü yoxlayın.

 

Siz xəbərlərdən imtina etdiniz.

Fon rəngi

Mətn ölçüsü


Mətn boşluğu


Xətt hündürlüyü